GPO

Czyli Gestalt w Organizacjach. Jest to sposób wsparcia organizacji oparty o zasady
stojące u podstaw modalności Gestalt (m.in. teoria pola, fenomenologia, kontakt, holizm). W odróżnieniu od tradycyjnego konsultingu, celem nie jest tutaj wywołanie określonych zmian, czy też spowodowanie określonych postaw i zachowań pracowników. W podejściu GPO najważniejszym celem jest odkrywanie i uświadamianie rzeczywistych potrzeb i dążeń organizacji rozumianej jako całości. Tym samym, poprzez większa świadomość tego co próbuje się wydarzyć, pojawia się przestrzeń do świadomych wyborów i decyzji. GPO jest alternatywną drogą do poradzenia sobie zarówno z chaosem jak i zastojem w dowolnej organizacji.

Coaching indywidualny

Osadzony w nurcie Gestalt i podejściu prowokatywnym Franka Farellego. Intencją pracy jest udrożnienie procesów samoregulacji i tym samym – umożliwienie zmiany. Pracuję w oparciu o założenie, że zmiana…

GPO

Czyli Gestalt w Organizacjach. Jest to sposób wsparcia organizacji oparty o zasady
stojące u podstaw modalności Gestalt (m.in. teoria pola, fenomenologia, kontakt, holizm). W odróżnieniu…

Rozwiązywanie problemów

Jeśli procesy firmy cechuje niestabilność, powolność, duża ilość błędów lub inne problemy dla których nie widać rozwiązania, zajrzyj na stronę www.abk.pl i skontaktuj się z obsługą klienta. Wraz z zespołem…